523 Introitus: Íme eljött az Uralkodó

   


524/A Graduale: Mind eljőnek Sábából

   


524/B Alleluja: Láttuk napkeleten az ő csillagát

   


525 Communio: Alleluja, láttuk az ő csillagát

   


526/A Graduale: Adjátok meg az Úrnak (Krisztus megkeresztelkedése)

   


526/B Alleluja: És szózat hallatszott az égből

   


57 Himnusz: Gonosz Heródes, irigyen

   


58 Ó, mily fényes ez a csillag

   


59 Az isteni Gyermeket