646 Introitus: Örvendezzünk mindnyájan az Úrban

 


647 Graduale: Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben

 


648 Communio: Ti szentek, örvendjetek az Úrban


649 Introitus: Alleluja! Megoltalmaztál, ó Isten

 


650 Alleluja: Alleluja! Feltámadt a jó Pásztor

 


651 Communio: Én vagyok az igaz szőlőtő

 


652 Introitus: Mily tiszteletre méltók barátaid

 


653 Graduale: Minden földre eljut az ő hangjuk

 


654 Communio: Kik követtetek engem

 


657 Introitus: Kiáltottak az Úrhoz az igazak

 


658 Graduale: Az igaz lelkek az Úr kezében vannak

 


659 Communio: Az igaz lelkek Isten kezében vannak

 


660 Introitus: Elébe adta az Úr a béke szövetségét

 


661 Graduale: Íme a főpap

 


663 Introitus: Bölcsességet szól az igaz szája

 


664 Graduale: Az igaz virul, mint a pálma

 


665 Introitus: Szeretted az igazságot

 


666 Graduale: Megsegítette őt az Isten

 


667 Communio: Kedvesség ömlött el az ajkadon

 


672 Introitus: Áldjátok az Istent, minden angyalai

 


673 Graduale: Uram, mi Urunk, mily csodálatos